Tsutkro Nonaat

Hava mphel thungva nonaat ki tsut kro ka'am ra. Neen Ksenmii ki melṭhanu ki, kardaam ki, laa ki, mkheng ka'am ra ungu neen Ksenmii ki paumin mkheng ka'am ra