Nee Laa

Hava mphel thungva ksenmii Nee Laa ungta laphu rek ka'am. Hava thungki tudum rek awa Ksenmii rek tutdum rek dona. Tunkaal ki mjujik tpor'ol kro ki mpha karvang raHava mphel thungva ksenmii Nee Laa ungta laphu rek ka'am. Hava thungki tudum rek awa Ksenmii rek tutdum rek dona. Tunkaal ki mjujik ki tpor lu kro ki mpha karvang ra

Thumbnail image