Isoor Laa

Ksenmiki Isoor Laa ktha ktha ka ampok. Isoor Laa tuphook poknarangki nongma ka amma. Isoor paomin ksenthook lenni Isoor Laa kdung ngi rutan bantan tlona ka amra. Isoor Laa ren khim mkheiya hawa site thung ngi tphoonra.